Cамовиховання: вишкіл для виховників

«Хто, як не ми? Коли, як не зараз?» _  _

Автор проекту: кандидат педагогічних наук,

ст.пл. Зоряна Удич, Орл.

Значення самовиховання у житті людини:

Самовиховання дозволяє не лише вдосконалюватися, позбуватися комплексів та негативних проявів особистості, а й пізнати себе, сформувати об’єктивну самооцінку, адекватно оцінювати свої можливості, розкрити власний потенціал, розвивати ті риси і якості, які необхідні для досягнення поставлених цілей у житті. А це сприяє самовираженню, самореалізації, формуванню особистості, яка веде здоровий спосіб життя і є стійкою до депресій, невдач та розчарувань. Така людина зможе досягнути відповідного становища у суспільстві, стати добропорядним громадянином, зразковим сім’янином та плідно працювати на користь громади, суспільства, держави, бути самодостатньою особистістю.

Мета вишколу:

реалізація мети Пласту через підготовку виховників до організації самовиховання юнацтва.

70424Завдання вишколу:

- ознайомлення учасників щодо суті процесу самовиховання;

- формування стійку мотивацію виховників щодо організації самовиховання юнацтва;

- активізація процес залучення юнацтва до самовиховання;

- розвиток у виховників необхідних умінь та навичок для організації самовиховного середовища в юнацькому гуртку, надання ефективної психолого-педагогічної підтримки;

- узагальнення існуючого позитивного досвіду виховної роботи у Пласті.


Визначальні методи роботи на вишколі:sam_sebe_svet

-           інтерактивні методи навчання, а також дискусії, обмін досвідом, позитивного прикладу, ділові ігри, практичні тренування, вправляння, проектування та ін.).

Під час вишколу реалізовується принцип єдності теоретичної і практичної підготовки. Так, теоретична частина вишколу передбачає розгляд таких питань: роль самовиховання у житті людини; суть самовиховання особистості (мета, види, ознаки, основи); умови ефективного самовиховання; параметри, види і напрямки самовиховного процесу; етапи самовиховання; прийоми і методи самовиховання, формули самонавіювання; наставник, довірена особа у самовихованні; складові успіху співпраці виховника і членів юнацького гуртка: вимоги до виховника, його імідж, лідерські якості, цінності, авторитет та ін.; функції виховника в процесі організації і педагогічної підтримки самовиховання юнацтва особливості організації самовиховання членів УПЮ; шляхи формування стійкої мотивації юнацтва до самовиховання; "емоційне вигорання" впорядника у виховній діяльності: попередження і подолання; ведення документації.

self-programmingПід час практичної частини учасники вишколу здобувають досвід особистого самовихованні (здійснення самопізнання, складання етичного ідеалу (на основі пластових ідеалів та ідеології), особистої програми самовиховання (враховуючи основну мету Пласту і особисті перспективи) та правил поведінки, котрі забезпечують досягнення поставлених цілей), а також формують вміння та навички, необхідні в організації, залученні і наданні відповідної підтримки юнацтву у самовихованні.

З метою інформаційної підтримки вишколу розроблено матеріали учасника, які відображають основні питання процесу самовиховання і містять ряд додатків щодо створення самовиховного середовища для юнацтва.

Передбачувані результати:

 - короткострокові результатати реалізації системи вишколів та дошколів: готовність виховників здійснювати організацію самовиховання юнацтва;

 - довгострокові результати:   масове залучення усіх членів Пласту до позитивного самовиховання і його поширення в суспільстві.

Заплановано, що даний проект стане щорічним заходом, і відбуватиметься у декілька етапів: 1) вишкіл виховників; 2) вишкіл юнацтва. Отримані результати дадуть можливість активізувати співпрацю Пласту і навчальних закладів, інших молодіжних організацій (проведення брифінгів, практичних семінарів, таборів тощо), яка сприятиме створенню єдиного позитивного середовища формування особистості, збільшенню чисельності Пласту.

pozitivx