"Якщо я бачив далі інших, то тому, що стояв на плечах гігантів".  Ісаак Ньютон


1247408997_4-265"Пласт і наука" – це проект, метою якого є зібрання і впорядкування наукових дослідження на пластову та скаутську тематику.

За останні роки наукова громадськість веде активний пошук, аналізує, узагальнює досвід діяльності найбільш масових та ефективних   молодіжних організацій. Найчастіше вони стосуються Пласту. Ці розвідки відображені у статтях фахових видань та кандидатських й докторських дослідженнях. Для того, щоб мінімізувати витрати часу на їх пошук та доступ до інформації і розпочато цей проект.

кандидат педагогічних наук, ст.пл. Зоряна Удич, Орл.

Уся інформація розміщена тут інформація, знаходиться у відритих джерелах (інтернет-ресурсах, наукових збірниках) і не суперечить авторському праву.

1. Удич З. Виховний потенціал Пласту-НСОУ в контексті розвитку сучасної освіти // Обрії: Науково-педагогічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 51-54.

2. Удич З. Пластова система вимог і підготовка виховників до організації самовиховання юнацтва// Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – Спецвипуск. – Рівне, 2007. – С. 32–36.

3. Удич З. Психолого-педагогічні вимоги до пластового виховника: історичний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 101-104.

4. Недавня Б. Історія Пласту в Києві. //- [Електроннний ресурс]

5.  Жданович Ю. Організаційно-педагогічні засади виховного процесу у скаутській організації Пласт// [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ю. М. Жданович ; Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (Київ). - Київ : ІПВ АПН України, 2004. - 21 с.

6. Окаринський В. Український скаутський рух (1911-1944 рр.). //Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В.М. Окаринський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

 

magnifying-glass-bee


x